Aktualności:

Co robimy?

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, lokalnego i regionalnego, inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności obywateli, zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym, integracja społeczności lokalnej.

Propagowanie wśród mieszkańców idei samorządności, działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie wiedzy na temat samorządu lokalnego.

Władze stowarzyszenia:

Krzysztof Debich

PREZES ZARZĄDU

Piotr Łaszewski

WICEPREZES

Edyta Ledzion

SKARBNIK

Jacek Saramonowicz

SEKRETARZ

Jacek Gałka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Spryszyński

KOMISJA REWIZYJNA

Zbigniew Filipiak

KOMISJA REWIZYJNA

Waldemar Bartochowski

KOMISJA REWIZYJNA

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kutnowskiego w 2018 rokuSkontaktuj się z nami:

KRS: 0000413492
NIP: 7752644270
Regon: 101395954
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0010 4526 5971

Telefon: 500 471 039
E-mail: kontakt@komitetobywatelski.pl