Aktualności

Życzenia świąteczne

2016-12-16 13:45:10

KONIEC MARZEŃ O WOLNOŚCI ... 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2016-12-16 12:04:20

Dzień 13 grudnia 2016 roku obfitował w liczne wydarzenia związane z obchodami 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Punktualnie o godz. 12.00 pod pomnikiem „Ulotka” rozpoczęła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. W obchodach wziął udział m.in.  Starosta Kutnowski Krzysztof Debich. W delegacji skladajacej symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem uczestniczył Krzysztof Motylewski Prezes Zarządu Komitetu Obywatelskiego.

W trakcie uroczystości przypomniano zgromadzonym o tragicznej historii działaczy Solidarności prześladowanych przez komunistyczne władze. Wspominano również tych, którzy stawiali opór i czynnie sprzeciwiali się terrorowi wprowadzonemu przez komunistów.

Druga część obchodów 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego miała charakter edukacyjno-artystyczny i odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie. Jej organizatorem była Rada Podregionu Kutno NSZZ "Solidarność".

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Zbigniew Kamiński - poseł pierwszej kadencji wolnego sejmu. Podzielił się on ze zgromadzonymi wspomnieniami i refleksjami z okresu wprowadzenia stanu wojennego oraz działalności związku w tamtym czasie.Kolejnym punktem programu naukowego był wykład dr Jacka Saramonowicza - historyka i Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego. Przedstawił on prezentację pt. "Koniec marzeń o wolności. Kutnowska "Solidarność" w okresie stanu wojennego" przypominając tym samym najważniejsze wydarzenia tego okresu, jakie miały miejsce na ziemi kutnowskiej.

Część artystyczną zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Byłł to ujmujący montaż słowno-muzyczny o okresie stanu wojennego, poparty licznymi obrazami prezentowanymi na ekranie multimedialnym.Organizatorzy podziękowali Staroście Kutnowskiemu i Prezydentowi za objęcie patronatem obchodów odznaczając ich symboliczną statuetką. Podziękowania popłynęły równiez do zaproszonych działaczy Solidarności, wykładowców, nauczycieli i uczniów którzy przygotowali część artystyczną.

Obchodom w Starostwie Powiatowym towarzyszyła wystawa zatytułowana "By czas nie zatarł prawdy o drodze do wolności" przygotowana i udostępniona przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

2016-12-16 12:01:54

Konkurs plastyczny

2016-11-25 15:01:53

 

W dniu 24 listopada 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach". Organizator MDK i MiPBP . Nagrody wręczył Starosta Kutnowski Krzysztof Debich

Narodowe Święto Niepodległości

2016-11-10 09:41:05

 

Program uroczystości:

godziny 12.00 – 18.00 – wystawa plenerowa wyposażenia i umundurowania oraz sprzętu wojskowego m.in. śmigłowiec Mi-2, czołgi: TKS, Renault FT - 17, T-55, wozy pancerne, bojowe BWP – 1 i strażackie
 
•    godzina 16.00 – występ Chóru Speranza – plac Piłsudskiego
•    godzina 16.00 – msza święta w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie z udziałem Pododdziału Honorowego I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Orkiestry PAK Kopalni Węgla Brunatnego z Konina
•    godzina 17.00 – przemarsz ulicą Królewską na plac Piłsudskiego uczestników mszy świętej, a także Pododdziałów Historycznych I LO PUL w strojach legionowych i hallerowskich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza oraz Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37.
•    godzina 17.15 – uroczystości na placu marsz. Józefa Piłsudskiego:

- podniesienie flagi państwowej na maszt
- przemówienie prezydenta miasta
- recytacja wiersza patriotycznego przez WIKTORA ZBOROWSKIEGO
- apel poległych
- złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- defilada pododdziałów
- POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

W czasie uroczystości odbędzie się także koncert Chóru Uczniów Kutnowskich Szkół i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.


IMPREZY TOWARZYSZĄCE


10 listopada godz. 18.00 – Kutnowski Dom Kultury
Widowisko muzyczne "A TO POLSKA WŁAŚNIE" z udziałem dzieci i młodzieży z sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespołu tanecznego z Trzemeszna (zaproszenia do odebrania w KDK)


11 listopada godz. 14.00 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Spotkanie w ramach projektu „ZNANI CZYTAJĄ POEZJĘ” z WIKTOREM ZBOROWSKIM (wejściówki do odebrania w MiPBP).

Kwesta na cmentarzu w Łąkoszynie

2016-11-07 14:26:11

 
 
W kweście przeprowadzonej w dniu 1 listopada 2016 roku na terenie cmentarza parafialnego w Łąkoszynie w godzinach od 9.00 do 12.00 uczestniczyli: członkowie Komitetu Obywatelskiego: Krzysztof Motylewski (prezes stowarzyszenia) i Zbigniew Filipiak, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie pod opieka p. Piotra Bielickiego, harcerze z 10 GDH „Per Pedes”, zuchy z GGZ „Bajkowe Skrzaty” oraz członkowie Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Pieniądze zbierane były do 5 zabezpieczonych i oznaczonych puszek, a kwestujący posiadali odpowiednie identyfikatory (łącznie zebrano kwotę 1043 zł.). Podczas kwesty rozdano 200 ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących parafii łąkoszyńskiej oraz zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego nagrobka ś.p. Katarzyny Półkozic – Borzęckiej.
 

Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego na obchodach 36. Rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

2016-11-07 11:53:00

Jak co roku przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego uczestniczyli w uroczystościach z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się pod pomnikiem ulotką przy ul. Sienkiewicza.  Komitet Obywatelski reprezentowali: Zdzisław Góreczny i Zbigniew Filipiak. druga część uroczystości odbyła się w Głogowcu, gdzie odprawiona została msza św. Na koniec delegacje komisji zakładowych, stowarzyszeń i szkół złozyły symboliczne wiązanki kwiatyów pod pomnikiem Solidarności. W tej części obchodów nasze stowarzyszenie reprezentowali dodatkowo: Elżbieta Jałowska i Krzysztof Motylewski.

 

 

 

 

99-300 Kutno
NARUTOWICZA 11, 99-300 KUTNO
Rachunek właściciela: 38 1240 3190 1111 0010 4526 5971 PEKAO S.A.

Kontakt z nami