Aktualności

Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

2017-11-18 19:08:57

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 11 listopada 2017 r.


16:30 Koncert orkiestry dętej „Clonovia” pn. Polskie Marsze Wojskowe - w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i św. Barbary w Pleckiej Dąbrowie

17:00 Uroczysta msza święta w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i św. Barbary w Pleckiej Dąbrowie z udziałem pocztów sztandarowych

18:00 Koncert Pieśni Patriotycznych – w wykonaniu młodzieży z MDK w Kutnie
W czasie uroczystości odbędzie się także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

18:30 Prelekcja nt. Pomnika w Pleckiej Dąbrowie i wręczanie wyróżnień

18:50 Przemarsz uczestników obchodów z pochodniami pod pomnik „Żołnierzom i Obywatelom gminy Plecka Dąbrowa poległym za wolność ojczyzny 1914-1921”

19:00 Uroczystości pod pomnikiem
- Apel Pamięci
- składanie kwiatów
- Marsz I Brygady

19:30 Zakończenie obchodów

Obchody organizowane przez Zarząd Powiatu w Kutnie we współpracy z Polskim Klubem Kawaleryjskim im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

 

 

W obchodach uczestniczył Starosta Kutnowski Krzysztof Debich oraz Członek Zarządu Powiatu w Kutnie Zdzisław Góreczny.

Narodowe Święto Niepodleglości w Kutnie

2017-11-18 18:56:44

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan dr Jerzy Swędrowski.

Po nabożeństie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą Królewską na plac Piłsudskiego, gdzie pod pomnikiem Marszałka kontunuowano oficjalne obchody. Komiet Obywatelski podczas uroczystości reprezentowali: Elżbieta Jałowska i Krzysztof Motylewski.

 

 

Zdzisław Góreczny w Zarządzie Powiatu w Kutnie

2017-09-27 20:39:03

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Kutnie Zdzisław Góreczny - radny Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu i działacz NSZZ "Solidarność" zostal wybrany do Zarządu Powiatu w Kutnie.

Zarząd Komitetu Obywatelskiego serdecznie gratuluje wyboru i życzy owocnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

Obchody 78. Rocznicy Bitwy nad Bzurąi Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP.

2017-09-18 18:24:46

W uroczystościach z okazji 78. Rocznicy Bitwy nad Bzurą uczestniczył Starosta Kutnowski Krzysztof Debich. Ochody połączone były ze Świętem Chorągwi Łódzkiej ZHP. Z tej okazji do Kutna przyjechało ponad ponad 2 tys. harcerzy z wojewodztwa lódzkiego.

 

Starosta Kutnowski Krzysztof Debich na dożynkach w gminach Łanięta i Dąbrowice

2017-09-05 19:18:41

    

W niedzielę 3 września w powiecie kutnowskim odbyły się ostatnie tego roku dożynki. Swoje święto plonów obchodziły gminy Łanięta i Dąbrowice. W uroczystosciach uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego: Krzysztof Debich, Elżbieta Jałowska, Stanislaw Jędrzejczak.

 

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

2017-08-31 20:14:29

Podczas uroczystości pod pomnikiem "Ulotką" Komitet Obywatelski reprezentowali:Krzysztof Debich, Zdzisław Góreczny, Jadwiga Piaszczyńska oraz Krzysztof Motylewski.

 

97. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

2017-08-15 17:39:38

97 lat temu na przedpolach Warszawy Wojsko Polskie powstrzymalo bolszewików w marszu na Zachód. Była to jedna z najważniejszych bitew XX w., której wynik zadecydował o losach Polski i Europy.

 

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

2017-08-01 20:53:19

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Kutnowska Rada Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno zorganizowały uroczyste obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystościach uczestniczył Starosta Kutnowski Krzysztof Debich.

Dzień Samorządowca

2017-05-29 16:52:08

27 maja w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin obchodzony jest Dzień Samorządowca. 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Reforma samorządowa z 1990 r., która wprowadziła samorządowe gminy, uważana jest za jeden z filarów III RP i uchodzi za jedną z najbardziej udanych reform ostatczniego ćwierćwiecza.

Ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. przez sejm kontraktowy. przewidywała ona wprowadzenie w miejsce komunistycznych rad narodowych - rad gmin o większych uprawnieniach. Organami wykonawczymi rad w zależności od wielkości gminy byli: prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie. Ogromny sukces w wyborach odniosły Komitety Obywatelskie wywodzące się z NSZZ „Solidarność” zdobywając 53,1 % oddanych głosów. Pierwszym  demokratycznie wybranym prezydentem Kutna został Jerzy Ceranowski. Wybory samorządowe z  27 maja były pierwszym sprawdzianem z demokracji  dla tworzącego się społeczeństwa  obywatelskiego.

Wszystkim tym, którzy  pracowali i pracują na rzecz samorządów na terenie powiatu kutnowskiego składamy serdeczne życzenia.

Zarząd Komitetu Obywatelskiego

 

Msza Św. z okazji 150. lecia powstania powiatu kutnowskiego

2017-05-16 20:10:53

7 maja 2017 roku w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Kutnie odbyła się uroczysta Msza Święta odprawiana z okazji obchodów 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego. Nabożeństwo sprawował Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba. Poczet sztandarowy powiatu wystawili radni z ramienia KO: Edyta Ledzion, Zdzisław Góreczny i Zbigniew Filipiak.
Po  nabożenstwie odbył się koncert w wykonaniu wychowanków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im, K. Kurpińskiego w Kutnie. Komitet Obywatelski na uroczystościach reprezentowali: Krzysztof Motylewski, Jacek Gałka oraz Elżbieta Jałowska.

 

Życzenia świąteczne

2017-04-12 14:00:51

Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego na Obchdach 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

2017-04-12 11:58:22

9 kwietnia 2017 roku w Głogowcu odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające ofiary zbrodni sowieckich w Katyniu i innych miejscach kaźni Polaków na Wschodzie.
Komitet Obywateslki reprezentowali: Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, Zdzisław Góreczny, Zbigniew Filipiak i Jacek Saramonowicz.
Obchody rozpoczęły się w Sanktuarium Maryjnym od Mszy Św. w intencji pomordowanych i tragicznie zmarłych. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na pobliski cmentarz pod Pomnik Katyński, gdzie krótkie przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Na koniec delegacje  złożyły kwiaty pod pomnikiem.

     

 

Życzenia świąteczne

2016-12-16 13:45:10

KONIEC MARZEŃ O WOLNOŚCI ... 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2016-12-16 12:04:20

Dzień 13 grudnia 2016 roku obfitował w liczne wydarzenia związane z obchodami 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Punktualnie o godz. 12.00 pod pomnikiem „Ulotka” rozpoczęła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. W obchodach wziął udział m.in.  Starosta Kutnowski Krzysztof Debich. W delegacji skladajacej symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem uczestniczył Krzysztof Motylewski Prezes Zarządu Komitetu Obywatelskiego.

W trakcie uroczystości przypomniano zgromadzonym o tragicznej historii działaczy Solidarności prześladowanych przez komunistyczne władze. Wspominano również tych, którzy stawiali opór i czynnie sprzeciwiali się terrorowi wprowadzonemu przez komunistów.

Druga część obchodów 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego miała charakter edukacyjno-artystyczny i odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie. Jej organizatorem była Rada Podregionu Kutno NSZZ "Solidarność".

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Zbigniew Kamiński - poseł pierwszej kadencji wolnego sejmu. Podzielił się on ze zgromadzonymi wspomnieniami i refleksjami z okresu wprowadzenia stanu wojennego oraz działalności związku w tamtym czasie.Kolejnym punktem programu naukowego był wykład dr Jacka Saramonowicza - historyka i Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego. Przedstawił on prezentację pt. "Koniec marzeń o wolności. Kutnowska "Solidarność" w okresie stanu wojennego" przypominając tym samym najważniejsze wydarzenia tego okresu, jakie miały miejsce na ziemi kutnowskiej.

Część artystyczną zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Byłł to ujmujący montaż słowno-muzyczny o okresie stanu wojennego, poparty licznymi obrazami prezentowanymi na ekranie multimedialnym.Organizatorzy podziękowali Staroście Kutnowskiemu i Prezydentowi za objęcie patronatem obchodów odznaczając ich symboliczną statuetką. Podziękowania popłynęły równiez do zaproszonych działaczy Solidarności, wykładowców, nauczycieli i uczniów którzy przygotowali część artystyczną.

Obchodom w Starostwie Powiatowym towarzyszyła wystawa zatytułowana "By czas nie zatarł prawdy o drodze do wolności" przygotowana i udostępniona przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

2016-12-16 12:01:54

Konkurs plastyczny

2016-11-25 15:01:53

 

W dniu 24 listopada 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach". Organizator MDK i MiPBP . Nagrody wręczył Starosta Kutnowski Krzysztof Debich

Narodowe Święto Niepodległości

2016-11-10 09:41:05

 

Program uroczystości:

godziny 12.00 – 18.00 – wystawa plenerowa wyposażenia i umundurowania oraz sprzętu wojskowego m.in. śmigłowiec Mi-2, czołgi: TKS, Renault FT - 17, T-55, wozy pancerne, bojowe BWP – 1 i strażackie
 
•    godzina 16.00 – występ Chóru Speranza – plac Piłsudskiego
•    godzina 16.00 – msza święta w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie z udziałem Pododdziału Honorowego I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Orkiestry PAK Kopalni Węgla Brunatnego z Konina
•    godzina 17.00 – przemarsz ulicą Królewską na plac Piłsudskiego uczestników mszy świętej, a także Pododdziałów Historycznych I LO PUL w strojach legionowych i hallerowskich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza oraz Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37.
•    godzina 17.15 – uroczystości na placu marsz. Józefa Piłsudskiego:

- podniesienie flagi państwowej na maszt
- przemówienie prezydenta miasta
- recytacja wiersza patriotycznego przez WIKTORA ZBOROWSKIEGO
- apel poległych
- złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- defilada pododdziałów
- POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

W czasie uroczystości odbędzie się także koncert Chóru Uczniów Kutnowskich Szkół i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.


IMPREZY TOWARZYSZĄCE


10 listopada godz. 18.00 – Kutnowski Dom Kultury
Widowisko muzyczne "A TO POLSKA WŁAŚNIE" z udziałem dzieci i młodzieży z sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespołu tanecznego z Trzemeszna (zaproszenia do odebrania w KDK)


11 listopada godz. 14.00 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Spotkanie w ramach projektu „ZNANI CZYTAJĄ POEZJĘ” z WIKTOREM ZBOROWSKIM (wejściówki do odebrania w MiPBP).

Kwesta na cmentarzu w Łąkoszynie

2016-11-07 14:26:11

 
 
W kweście przeprowadzonej w dniu 1 listopada 2016 roku na terenie cmentarza parafialnego w Łąkoszynie w godzinach od 9.00 do 12.00 uczestniczyli: członkowie Komitetu Obywatelskiego: Krzysztof Motylewski (prezes stowarzyszenia) i Zbigniew Filipiak, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie pod opieka p. Piotra Bielickiego, harcerze z 10 GDH „Per Pedes”, zuchy z GGZ „Bajkowe Skrzaty” oraz członkowie Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Pieniądze zbierane były do 5 zabezpieczonych i oznaczonych puszek, a kwestujący posiadali odpowiednie identyfikatory (łącznie zebrano kwotę 1043 zł.). Podczas kwesty rozdano 200 ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących parafii łąkoszyńskiej oraz zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego nagrobka ś.p. Katarzyny Półkozic – Borzęckiej.
 

Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego na obchodach 36. Rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

2016-11-07 11:53:00

Jak co roku przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego uczestniczyli w uroczystościach z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się pod pomnikiem ulotką przy ul. Sienkiewicza.  Komitet Obywatelski reprezentowali: Zdzisław Góreczny i Zbigniew Filipiak. druga część uroczystości odbyła się w Głogowcu, gdzie odprawiona została msza św. Na koniec delegacje komisji zakładowych, stowarzyszeń i szkół złozyły symboliczne wiązanki kwiatyów pod pomnikiem Solidarności. W tej części obchodów nasze stowarzyszenie reprezentowali dodatkowo: Elżbieta Jałowska i Krzysztof Motylewski.

 

 

 

 

99-300 Kutno
NARUTOWICZA 11, 99-300 KUTNO
Rachunek właściciela: 38 1240 3190 1111 0010 4526 5971 PEKAO S.A.

Kontakt z nami